Dokker versjon 3.1.9

i Dokker, Dokker - Versjoner

Stavekontroll. Les mer. Formatere tekst, sett inn bilde og link i meldinger, notater, konkretisering av kompetansemål og emner i sjekklister med Markdown. Les mer. Ytelsesforbedringer…

Dokker versjon 3.1.8

i Dokker, Dokker - Versjoner

Dokker har registrert en del ugyldige e-postadresser. Berørte brukere vil få en sprettopp-melding om å bekrefte riktig e-postadresse. Ny brukermanual med mange gode tips og råd.…

Dokker versjon 3.1.7

i Dokker, Dokker - Versjoner

Støtte for å bygge inn (embed) innhold fra følgende tjenester: YouTube (video) Vimeo (video) SoundCloud (lydopptak) JSFiddle (kode, programmering) «Bygg inn» er nå tilgjengelig i…

Dokker versjon 3.1.6

i Dokker, Dokker - Versjoner

Ny visning av NDLA-ressurser Den nye visningen har svært god lesbarhet med bevisste valg av skrifttype, skriftstørrelse, kontraster og setningsbredde uavhengig av skjermstørrelse.   Hvor finner…