Dokker versjon 3.1.9

i Dokker, Dokker - Versjoner
Scroll this
  • Stavekontroll. Les mer.
  • Formatere tekst, sett inn bilde og link i meldinger, notater, konkretisering av kompetansemål og emner i sjekklister med Markdown. Les mer.
  • Ytelsesforbedringer
  • Feilrettinger

 

Om innhold som “forsvinner” fra arbeidsoppdrag

Vi har mottatt noen meldinger om at innhold “forsvinner” fra arbeidsoppdrag. Det er svært vanskelig for oss å lokalisere årsaken til dette, siden vi ikke klarer å gjenskape feilen. Det er ting som tyder på at feilen oppstår under svært spesielle omstendigheter, uten at det gjør saken noe bedre for de som blir rammet. For å gjøre skaden minst mulig for de som opplever å miste innhold har vi nå lagt inn en funksjon som lagrer historikken til arbeidsoppdrag. For hver gang du lagrer (eller autolagrer) lagrer vi dokumentet inn i en egen tidslinje. Servicedesk har nå mulighet til å hjelpe deg bedre enn tidligere, og kan gjenopprette dokumentet fra det tidspunktet du måtte ønske.