Dokker


Drift, videreutvikling og salg av Dokker er overført til Learning Moment Technologies AS.
Les mer på Facebook

Dokker er en ny metodikk og et digitalt dokumentasjonsverktøy…

til bruk i opplæringen av elever, lærlinger og praksiskandidater i hele utdanningsløpet. Du planlegger, dokumenterer, kommuniserer og vurderer i verktøyet. I Dokker bruker du læreplanene aktivt gjennom å knytte praksis til målene og vurdere din innsats. Du kan vise fram din kompetanse gjennom hele ditt livslange læringsløp.

Vi lærer best når vi selv er aktive i læringsprosessen!

Bilde: Mirrored-Massacre, deviantart.com