Mer om Dokker

Dokker
Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) igangsatte tidlig i 2008 arbeidet med å digitalisere “opplæringspermen” som var i bruk i yrkesopplæringen. Det gjaldt den gang permen som lærlingene i helsearbeiderfaget benyttet, og det gjaldt permen for IKT-lærlingene i fylkeskommunen. Utviklingsarbeidet har siden vært et samarbeid mellom NTFK, ulike opplæringskontor og Norsk eLæring.

Bilde: Girl uses magnifying glass, Bill Gillette, Wikimedia.