Fagressurser

En web-applikasjon som lar deg finne artikler fra NDLA.

 

 

Vi har lenge linket opp NDLA-ressurser i Dokker under læreplanmålene, siden mange etterspør dette. Når man jobber i Dokker, er det ofte fag- og situasjonsbestemte ressurser som er behovet. Vår nye web-applikasjon lar deg nå lete etter og presenterer fagressursene mye «renere» enn hva man idag får på ndla.no.

Det er svært mange gode fagressurser/artikler på ndla.no, men det er også mange menyer, kolonner, faner og “andre greier” på nettsidene. Denne oppfatningen ytres også gjennom Brukerundersøkelsen 2015. I vår web-app ønsket vi å vise artikler basert på søkeord eller et kompetansemål. Ferdig. Done. Ingen kompliserte menyer, Ingen “fag”, “add notes”, “reminders”, “learning status”, knapper og linker som vil sende deg til andre steder enn der du faktisk er. Innholdet i artiklene holder høy faglig kvalitet (Brukerundersøkelsen 2015) og vi ville gi dem “center stage”.

I web-appen kan du finne artikler basert på søkeord, men tredjepartsprogrammer/tjenester som linker til web-appen kan også be om artikler basert på kompetansemål.

 
Bilde: Illustrasjon, Fagressurser web-app på mange enheter.

 

«Fagressurser» gir deg god lesbarhet med bevisste valg av skrifttyper, skriftstørrelser, kontraster og setningsbredde. Appen har et såkalt responsivt design og den tilpasser seg skjermen på enheten du bruker. Enten du bruker mobiltelefon, nettbrett eller pc-skjerm –applikasjonen ser like bra ut, og er like enkel å bruke!