Første skritt mot nye høyder

i Dokker, Dokker - Informasjon, Dokker - Versjoner, Norsk eLæring
Scroll this

I brukbarhetsundersøkelsen sa brukerne våre at Dokker er «bra», og det er jo bra, men vi er slettes ikke fornøyd med bare «bra»!

Brukeropplevelsen i Dokker skal bli mye bedre enn det den er i dag, og nå har vi publisert versjon 3.2 som første skritt på veien.

 

Vi har også funnet fram storslegga og begynt å slå ned vegger som skaper unødvendige begrensninger. 

Denne gangen har vi tatt for oss Planlegging, deling av innhold, språk som bruker andre alfabeter enn det engelske/norske, forbedret søkefunksjon, enklere rapport i arbeidsoppdrag, og et par andre “småting”.

Vi har også funnet fram storslegga og begynt å slå ned hindringer som skaper unødvendige begrensninger. Nå kan alle brukere, uavhengig av rolle, opprette både oppgaver og arbeidsoppdrag. 

Å måtte være i grupper (med spesielle roller) for å kunne bruke Dokker på en god måte er historie. Tenk litt på hva det egentlig innebærer…

Dokker blir lett! Logg inn, lag en oppgave og del den.

En får full oversikt over hvem som jobber med oppgaven, hvor de er i prosessen, tilgang til å gi veiledning underveis og se når de er ferdige (ønsker godkjenning).

 

“Oppgaver” erstatter “Planlegging”

Planlegging var en funksjon i Dokker som egentlig ikke hadde mye med planlegging å gjøre. Det hadde med å lage oppgaver å gjøre. Vi har ikke bare endret navnet, men også funksjonalitet. 

  • Alle kan opprette oppgaver. 
  • Alle kan dele med alle.
  • Alle har en egen oversikt over oppgaver som er “delt med meg”.
  • Full oversikt over hvem oppgaven er delt med, hvem som kan besvare den og hvor i prosessen de er (innleveringsstatus).
  • Fjern personer fra innleveringsstatusen, men oppretthold deling.
  • De som oppgaven er delt med kan opprette flere besvarelser (arbeidsoppdrag) til den samme oppgaven.
  • I arbeidsoppdraget vil avsender av oppgaven automatisk bli valgt som mottaker av besvarelsen. Dette er ikke avhengig av en grupperelasjon, slik det var tidligere. Den som jobber med arbeidsoppdraget har mulighet til å velge annen eller ingen mottaker. Innleveringsstatus vil da bli skjult. Vi må poengtere at personer som er i grupperelasjon fortsatt kan ha tilgang til å se arbeidsoppdraget (og andre dokumenter), men dette er noe vi vil tydeliggjøre i kommende versjoner. 
  • Oppgave-skjemaet har fått periodisk autolagring for å redusere faren for å miste arbeid.

Tidligere besto Planlegging av Periodeplan og Lokal læreplan. Innhold du allerede har av denne typen, vil du finne igjen under Oppgave og de har fått merkelappene Periodeplan og Lokal læreplan.

 

Deling av innhold

Tidligere ble Periodeplan, Lokal læreplan og Notat delt fra sine respektive skjema. Dette var tungvint og brøt med hvordan f.eks. arbeidsoppdrag ble delt. Oppgaver og Notater deles nå på lik linje med arbeidsoppdrag (og annen dokumentasjon) via en delingsmeny. 

 

Skjembilde av deling i Dokker

Deling gjøres alltid etter at dokumentet er lagret og det er tre måter å dele på. 

 

Mine grupper
Navigér i gruppene for å finne folk. Du kan dele med enkeltpersoner, alle i en gruppe eller kun med en bestemt rolle.

Finn brukere i mine grupper
Søk etter enkeltpersoner.

Offentlig
Opprett en link du kan dele med hvem som helst. Send den på SMS, e-post eller kanskje på Facebook?

 

¡Hola, γεια, Здравствуйте,

Skriv på det språket du selv ønsker.

 

Bedre søkefunksjon

Skjermbilde av søk i Dokker

Større rom for skrivefeil og bedre sortering av resultat. Støtte for spesialtegn fra andre alfabeter enn det engelsk/norske.

 

Enklere rapport i arbeidsoppdrag

Skjermbilde av rapport i arbeidsoppdrag

I rapport-fanen under Arbeidsoppdrag var det tre teksteditorer under hver sin fane i tillegg til Kladd. Nå er det én teksteditor og Kladd under den samme fanen. Hvis arbeidsoppdraget er basert på en oppgave vil også oppgaveteksten være tilgjengelig fra Rapport-fanen.

Nye arbeidsoppdrag er ferdig utfylt med en mal som kan hjelpe deg i gang. Malen kan du endre eller ta bort. Ønsker du å fjerne hele malen, men likevel ha tipsene tilgjengelig –hvorfor ikke bare kopiere hele malen inn i Kladd? 😉

 

Liten endring, mye ryddigere

Kategorisere konkretiseringer til kompetansemål

Å kunne kategorisere konkretiseringer vil bidra til bedre oversikt og gjøre det enklere for elever å finne og velge relevante konkretiseringer.

Dokker 2

For å lage kategorier gå til gruppe → Læreplaner, velg en læreplan og klikk “Endre konkretiseringer”-knappen. Start konkretiseringen med å skrive hakeparentes «[ ]» rundt navnet på kategorien: “[Matfisk] Ta en gjennomgang av sikkerhetsutstyr på en fórflåte…”. På windows-PC taster du ctrl+8/9 og på Mac taster du cmd+8/9.

Konkretiseringer som ikke er kategorisert vil automatisk bli kategorisert under “Generelt”.

 

 

And one more thing…

Illustrasjon Oppstartspakken

 

Oppstartspakken –for elever som skal ut i praksis

Oppstartspakken består av tre oppgaver elever kan jobbe med før en praksisperiode. Arbeidet eleven gjør kan deles med arbeidsgiver. Slik kan bedriften forberede seg og legge bedre til rette for at eleven kan delta i gjøremål og utføre relevante arbeidsoppgaver.

Skjermbilde av oppgave i Dokker

Velg om du vil jobbe med oppgaven i et arbeidsoppdrag eller om du vil redigere oppgaven før du deler den videre.

 

Det var det meste for denne gang. To be continued…