Formidle informasjon via Notat

i Dokker, Dokker - Tips, Norsk eLæring

Bilde: Norsk eLæring

Scroll this

Hvordan formidler du annen type informasjon enn oppgaver i Dokker? Og hvordan kan du informere mange på én gang?

Jo, ved å opprette Notat.

I Notat kan du f.eks. formidle en møteinnkalling, årsplan eller ukeoversikt, eller en påminnelse à la «Husk leksa til tirsdag!» Det er ingenting i veien for at du også kan sende informasjon av lengre art, f.eks. en artikkel som belyser et aktuelt tema, eller annet som underbygger det som dine elever/lærlinger arbeider med. I tillegg vil du kanskje illustrere med bilder. Eller hva med å videreformidle en instruksjonsvideo du finner på YouTube eller Vimeo?

Notat er et veldig fleksibelt system laget akkurat med tanke på enkelt å kunne nå flere personer samtidig. Derfor kan du dele informasjon med:

  • én gruppe
  • flere grupper
  • flere grupper, men bare lærerne i noen av dem
  • mange grupper, men bare elever eller lærlinger

Les mer om oppretting av Notat.


creative_commons_logo_30px Blogginnlegg, herunder foto og andre medier der ikke andre er kreditert, produsert og publisert av Norsk eLæring, er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens