Hva skal jeg ha med i en egenvurdering?

i Dokker, Dokker - Pedagogikk, Norsk eLæring

Bilde: HikingArtist, de.wikipedia.org

Scroll this

En egenvurdering er din egen, personlige bedømmelse av for eksempel et arbeidsoppdrag.

Få med noen ord om hvordan du tenkte før arbeidet startet, om selve prosessen og det ferdige resultatet. Det er viktig at du begrunner godt. Hvis ikke læreren/veilederen/den faglige lederen din allerede har gitt deg vurderingskriterier, kan du knytte alle/et utvalg av følgende spørsmål til vurderingen din:

  • Ble arbeidet gjennomført innenfor tidsrammen du satte? Hvis ikke – hvorfor?
  • Ble arbeidet gjennomført som planlagt, eller skjedde det komplikasjoner? Hva skjedde og hvorfor?
  • På hvilken måte ble HMS (Helse, miljø, sikkerhet) ivaretatt?
  • Ble arbeidet gjennomført i henhold til gjeldende lover og forskrifter?
  • Har dine løsninger vist seg å være hensiktsmessige?
  • Har du jobbet rasjonelt og effektivt?
  • Hvordan har eventuelt samarbeid med andre fungert?
  • Er resultatet tilfredsstillende, og hva ble eventuelt ikke bra?
  • I hvilken grad nådde du kompetansemålene som var satt?

Klikk på stjernene bak hvert kompetansemål for å vurdere deg selv.

5 stjerner betyr høyest måloppnåelse, og 1 stjerne betyr lavest): Gule stjerner

PS! Visste du forresten at Elevundersøkelsen i Nord-Trøndelag for 2014 viser at «Bruk av Dokker gir bedre resultat på egenvurdering»? Siden egenvurdering henger tett sammen med læringsutbytte, kan vi vel slå fast at du som egenvurderer deg og bruker Dokker systematisk også lærer mer enn andre..!


 creative_commons_logo_30px Blogginnlegg, herunder foto og andre medier der ikke andre er kreditert, produsert og publisert av Norsk eLæring, er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.