Julehilsen til deg

i Generelt

Foto: Snorre Tørriseng, no-el.no

Scroll this

Mange har tatt i bruk Dokker i høst, faktisk 40 % flere enn på samme tid i fjor, og vi ser at produsert innhold har økt med 70%. Det er flott!

Etter å ha gjennomført en undersøkelse om brukertilfredshet, finner vi at nær 50% av de som har svart, sier at bruk av Dokker gjør at de lærer mer / lærer bedre. Dette er gledelige nyheter for alle oss som er opptatt av læring!

For tiden arbeider vi med å lage en “oppstartspakke” tilknyttet faget Prosjekt til fordypning. Den vil bestå av tre oppgaver som elevene kan gjøre før de skal ut i bedrift. Gjennom oppgavene vil bedrift og elev få bedre kjennskap til og nyttig kunnskap om hverandre. “Oppstartspakken” vil bli publisert i midten av januar.

Nå står julen foran oss, og fra og med julaften tar vi en pause her ved Norsk eLæring. Vi er tilbake for fullt fra mandag 4. januar 2016!

Ha det fint!