På tur ut i arbeidslivet

i Dokker, Dokker - Informasjon, Dokker - Pedagogikk, Norsk eLæring

Foto: Norsk eLæring

Scroll this

Plutselig er man der! Rett ut i arbeidslivet, i en bedrift, og alt er annerledes enn da man var skoleelev.

For å få en behagelig, trygg og effektiv landing i denne bedriften man nå skal vokse og blomstre sammen med, er det taktisk å forberede seg. Vite mest mulig om bedriften og tenke over hva man selv kan bidra med og samarbeide om. Sannsynligvis må man bearbeide synet på seg selv; gå ut av rollen som skoleelev og tenke i nye baner.

Vi på Norsk eLæring har hatt gleden av å utarbeide en “oppstartspakke”, nettopp for å støtte opp om ungdommer og andre som skal ut i praksis – og noen skal møte sin første kommende arbeidsplass!

Oppstartspakken består av tre oppgaver som er ferdige til bruk: 1) Presentasjon av seg selv for bedriften, 2) Presentasjon av bedriften og 3) Presentasjon av et yrke tilknyttet bedriften.

Vi tenker at lærere kan dele oppgavene med elevene sine, som en forberedelse til utplassering i bedrift. Elevene kan senere dele presentasjonen av seg selv med veileder på bedriften de skal utplasseres i. Det vil gi en god start på utplasseringen.

Gjennom å arbeide med oppstartspakken lærer elevene å bruke dokumentasjonsverktøyet Dokker. Elevene kan bruke både tekst, lyd, bilder og video når de skal besvare oppgavene. De blir bedt om å skrive en egenvurdering i forhold til aktuelle kompetansemål. Læreren kan gi kommentarer og veiledning underveis. Alt dette får elevene bruk for når de senere skal dokumentere arbeidet de har deltatt i ute i bedriften.

Dokumentasjon er viktig i fagopplæringen, og dokumentasjon som tydelig viser læring og utvikling er noe arbeidsgivere er svært interessert i. Det er prima hvis framtidens fagarbeidere kan vise for seg dokumentasjon som dette!

Oppstartspakken er åpen for alle brukere på Dokker. Man kan velge å redigere oppgavene før man deler videre med elevene, men elevene kan også jobbe med oppgavene uten å få de videredelt fra en lærer.

Værsågod, det er bare å forsyne seg! Oppgavene i Oppstartspakken finner du på Dokker under Oppgaver → Delt med alle

Lykke til!